fabric-fisa-internare-flora/

[RO]

FIȘĂ DE INTERNARE PACIENT
Secția Psihiatrie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență

Pacienta Farago Flora, în vârstă de 34 de ani, se prezintă cu simptome depresive și maniacale după un episod în care încearcă să-și răpească fiica și să fugă cu o șatră de rromi. Poliția este alertată de aparținătorul legal, sora ei Farago Iren, care descrie un istoric amplu al pacientei de tulburări comportamentale care indică o posibilă schizofrenie paranoică. În momentul reținerii, pacienta prezintă un comportament violent și suferă multiple leziuni în urma unei altercații cu membrii forțelor de poliție. Din fericire fetița ei în vârstă de 4 ani este ferită de mătușa ei să asiste la momentul reținerii pacientei. În timpul incidentului ofițerii de poliție observă o posibilă tentativă de suicid, când pacienta încearcă să se arunce în râul Bega. Din descrierea surorii ei, pacienta este nerezonabil de suspicioasă față de alte persoane, cu multiple instanțe în care nu a reușit să-și păstreze locul de muncă. Pacienta are lungi perioade în care dispare din oraș, lăsându-și fetița în vârstă de 4 ani nesupravegheată. Frecvente episoade în care întreține relații sexuale cu persoane necunoscute. Și un episod în care încearcă să incendieze secția unei fabrici la care lucrează, în semn de protest. O lipsă de predictibilitate care periclitează sănătatea fizică și mentală a copilului său. Comportamentul pacientei sub observație confirmă parțial descrierea aparținătorului legal. Pacienta este necooperativă, impredictibilă, agresivă și extrem de suspicioasă. 

În conformitate cu Legea nr. 487/2002. Se se decide internarea nevoluntară a pacientei în Clinica de Psihiatrie Eduard Pamfil. Din cauza tulburarilor psihice există pericolul imminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane. Pacienta va fi ținută sub observație și se va iniția un tratament corespunzător.

Data: 27.07.2002
Medic: Dr.  Andrei Nichifor

[HU]

BETEGBEUTALÓ LAP
I. Pszichiátriai Osztály, Megyei Sürgősségi Kórház

A páciens, Faragó Flóra, 34 éves bipoláris depresszió tüneteivel kerül kivizsgálásra, miután megkísérli elrabolni saját lányát és megszökni egy vándor cigánykaravánnal. A rendőrséget törvényes hozzátartozója Faragó Irén értesíti, akinek beszámolója alapján, valamint a beteg múltbeli magatartás és viselkedésbeli problémái paranoid skizofrénia fenforgását sugallja. A letartóztatás pillanatában a beteg erőszakosan viselkedik és súlyos sérüléseket szerez a rendőrség képviselőivel való összetűzésben. Szerencsére négyéves kislányát nagynénje megóvja a letartóztatás látványától. Az összetűzés folyamán a rendőrök egy lehetséges öngyilkossági kisérletet észlelnek, amikor a beteg megpróbál a Bega folyóba ugrani! Nővére szerint alaptalanul gyanakvó idegen személyekkel szemben, számos esetben képtelen hosszan tartó munkaviszonyt, munkahelyeit megtartani. A beteg hosszú időszakokra tűnik el a városból, ilyenkor kislányát felügyelet nélkül hagyja. Számos esetben ismeretlen személyekkel létesít nemi kapcsolatot. Egy esetben megpróbálja tiltakozása jeléül felgyújtani munkahelyének egy részlegét. Kiszámíthatatlansága veszélyezteti gyermeke testi és szellemi épségét. A megfigyelés alatt álló beteg magatartása részben igazolja a törvényes hozzátartozó által leírtakat. A beteg nem együttműködő, kiszámíthatatlan, erőszakos és végtelenül gyanakvó.

A 487/2002. Törvény értelmében, a beteg beleegyezés nélküli beutalása mellett döntünk, az Eduard Pamfil Pszichiátriai Klinikára. A pszichés zavarok miatt fennáll a saját vagy egyéb személyek azonnali veszélyeztetésének fenyegetése. A beteget megfigyelés alá helyezzük és a megfelelő kezelést elkezdjük.

Dátum: 27.07.2002

[DE]

EINWEISUNGSSCHEIN
Psychiatrieabteilung I, Klinisches Kreiskrankenhaus für Notfallmedizin

Die Patientin Farago Flora, im Alter von 34 Jahren wurde unter Befund depressiver und manischer Symptome eingewiesen, nachdem diese während einer Episode versucht hatte Ihre Tochter zu entführen und mit einer Zigeunerbande zu fliehen. Die Polizei hat Farago Iren, Schwester und gesetzlicher Vormund der Patientin benachrichtigt, die eine umfangreiche Reihe von Verhaltensstörungen der Patientin geschildert hat, welche auf eine mögliche paranoide Schizophrenie hindeutend sind. Bei der Festnahme verhielt sich die Patientin aggressiv und wies eine Vielzahl von Körperverletzungen auf, die auf eine Auseinandersetzung mit der Polizei zurückzuführen sind. Glücklicherweise wird die vierjährige Tochter von Ihrer Tante abgehalten die Festnahme der Patientin mitzuerleben. Während des Vorfalls hatten die Polizeibeamten den Verdacht eines möglichen Suizidversuches, da die Patientin versucht hatte sich in die Bega zu stürzen. Laut Berichten Ihrer Schwester ist die Patientin unangemessen misstrauisch gegenüber anderen Personen was öfters zum Verlust ihres Arbeitsplatzes geführt hat. Die Patientin verlässt öfters die Stadt und hinterlässt dabei ihre vierjährige Tochter unbeaufsichtigt. Eine Reihe von Episoden in denen die Patientin Sexualkontakt mit fremden Männern hat. Und eine Episode, in der sie versucht eine Abteilung der Fabrik, in der sie arbeitstätig ist, in Brand zu setzen, als Protest. Eine Unberechenbarkeit die das körperliche und seelische Wohlergehen ihres Kindes in Gefahr stellt. Unter Beobachtung bestätigen sich die Aussagen des gesetzlichen Vormundes bezüglich des Verhaltens der Patientin. Diese ist unkooperativ, unvorhersehbar und äußerst misstrauisch.

Gemäß Gesetz Nr. 487/2002 wird die Zwangseinweisung der Patientin in die Klinik für Psychiatrie Eduard Pamfil beschlossen. Aufgrund der psychischen Störungen besteht die unmittelbare Gefahr, dass die Patientin sich selbst oder andere Personen Körperverletzungen zuführen könnte. Die Patientin wird unter Beobachtung gehalten und ein entsprechendes Behandlungsschema eingeleitet.

Datum: 27.07.2002

Arzt: Dr. Romanescu Ancuța.Secția Psihiatrie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență

[EN]

PATIENT ADMISSION SHEET
Department of Psychiatry I of the Emergency County Clinical Hospital

Patient Farago Flora, 34 years old, presents with depressive and manic symptoms after an episode in which she tries to kidnap her daughter and run away with a Roma tent. The police are alerted by her legal guardian, her sister Farago Iren, who describes the patient’s extensive history of behavioral disturbances indicating possible paranoid schizophrenia. At the time of apprehension, the patient exhibits violent behavior and suffers multiple injuries following an altercation with members of the police force. Fortunately, her 4-year-old daughter is protected by her aunt from assisting when the patient is detained. During the incident, police officers observe a possible suicide attempt, when the patient tries to throw herself into the Bega River. From her sister’s description, the patient is unreasonably suspicious of other people, with multiple instances of failure to keep her job. The patient has long periods of disappearing from the city, leaving her 4-year-old daughter unattended. Frequent episodes of having sex with strangers. And an episode where he tries to set fire to the section of a factory where he works, as a sign of protest. A lack of predictability that endangers the physical and mental health of his child. The behavior of the patient under observation partially confirms the description of the legal owner. The patient is uncooperative, unpredictable, aggressive and extremely suspicious.

In accordance with Law no. 487/2002. It is decided to involuntarily admit the patient to the Eduard Pamfil Psychiatry Clinic. Due to mental disorders there is an imminent danger of harm to self or others. The patient will be kept under observation and appropriate treatment will be initiated.

Date: 27.07.2002
Doctor: Dr. Andrei Nichifor